Basotxu parkea estaltzeko proiektua. Hasierako onespena

Elexaldebarri

Sabino Arana kalearen zaharberritzea

H.A.P.O Antolamendu xehatua

Arene

Arebetas sur

Etxebarri

Landaida Goikoa

Otxandategi

Otxabene

Arana

Itaunketa Batzordearen Estatutuak eta Hitzarmenaren behin betiko onarpena

Amenabar - Berangoko Udala hitzarmena

Arebetas Sur - 2. Behin betiko onarpena

Hitzarmena Zukia - Berangoko Udala

Obrak eta ingurumena