Ogasuna

  • Urteko kontuak
  • Ordaintzeko eta kobratzeko batazbesteko epea
  • Berankortasunaren aurkako borroka
  • Kontu ikuskapenen txostenak
  • Autonomia fiskala
  • Aurrekontu egonkortasunari buruzko txostena
  • Udalaren zor publikoa
  • Diruzaintzako soberakinaren egoera