Alkatea eta zinegotziak

BATZORDEAK

- Ogasunari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra (Kontuen Batzorde Berezi bezala jardungo du ere).    
 Lehendakaria/Presidente:
- D. Aitor Miñambres Amezaga jn. (EAJ-PNV)

- Hirigintzari, Ingurumen Sailari, Obrei eta Zerbitzuei buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.   
 Lehendakaria/Presidenta:
     -    Dª. Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV)

- Euskara eta Hezkuntzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.   
 Lehendakaria/Presidenta:
- Dª. Itziar Aginagalde Avedillo and. (EAJ-PNV)

- Kultura, Kirola eta Berdintasunari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.   
 Lehendakaria/Presidenta:
- Dª. Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV)

- Gizarte Ongizateari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.  
 Lehendakaria/Presidenta:
- Dª. Nerea Jimenez Fernandez and. (PSE-EE)

- Gazteria, Ekonomia Sustapena eta enpleguari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.  
 Lehendakaria/Presidente:
- Dª. Itziar Aginagalde Avedillo and. (EAJ-PNV)

- Gobernazio eta Lankidetzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.  
 Lehendakaria/Presidente:
- D. Carlos Juan Collado Cruz jn. (EAJ-PNV)

- Herritarren parte-hartzeari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.  
 Lehendakaria/Presidenta:
- D. Carlos Juan Collado Cruz jn. (EAJ-PNV)

- Turismori buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra: balio historikoko elementuak berreskuratzea.  
 Lehendakaria/Presidenta:
- D. Aitor Miñambres Amezaga jn. (EAJ-PNV)

- Mankomunitateko gaiei eta Behargintzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.  
 Lehendakaria/Presidenta:
- Dª. Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV)

Udaleko langileak

Gobernu organoak

Hitzarmen arautzailea

Erregistroa

Udalaren Organigrama

Kalte-ordainketa lanpostua uzteagatik