Udalbatza

BATZORDEAK

  • Ogasuna, Kontuen Batzorde Berezia, Ekonomia Sustapena, Enplegua eta Gazteriari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra

     Lehendakaria: Itziar Aginagalde Avedillo and. (EAJ-PNV)

  • Hirigintzari, Obrei, Zerbitzuei eta Etxebizitzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra  

     Lehendakaria: Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV)

  • Kultura, Kirola eta Euskarari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra   

     Lehendakaria: Miren Izaskun Zubiaur Zarraga and. (EAJ-PNV)

  • Gizarte Ongizateari eta Berdintasunari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra   

     Lehendakaria: Ederne Frontela Pascual and. (EAJ-PNV)

  • Ingurumenari, Agenda 21i eta Garapenerako lankidetzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra

     Lehendakaria: Iker Balerdi Goiri jn. (PSE-EE)

  • Herritarren parte-hartzeari, Gardentasunari eta Gobernazioari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra  

     Lehendakaria: Carlos Juan Collado Cruz jn. (EAJ-PNV)

  • Turismoari, Ondareari eta Memoria Historikoari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.  

     Lehendakaria: Aitor Miñambres Amezaga jn. (EAJ-PNV)

Udaleko langileak

Gobernu organoak

Hitzarmen arautzailea

Erregistroa

Udalaren Organigrama

Kalte-ordainketa lanpostua uzteagatik