Batzordeak

  • Ogasunari buruzko Informazio Batzordea (Kontuen Batzorde Berezi bezala jardungo du ere).
  • Hirigintzari, Ingurumenari, Obrei eta Zerbitzuei buruzko Informazio Batzordea.
  • Euskara eta Hezkuntzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.
  • Kultura, Kirola eta Berdintasunari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.
  • Gizarte Ongizateari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.
  • Gazteria, Ekonomia Sustapena eta enpleguari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.
  • Gobernazio eta Lankidetzari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.
  • Herritarren parte-hartzeari buruzko Informazio Batzorde Iraunkorra.
  • Turismori buruzko Informazio Batzordea: balio historikoko elementuak berreskuratzea.