Ur-horniketa, estolderia eta zabor bilketa zergen titulartasun aldaketa

Informazioa

Tramite hau Bilbao Bizkaia Ur Partzergoan egin beharko da. Telefonoa: 94 487 31 00. www.consorciodeaguas.com

Dokumentazioa

  • Ura instalatzeko buletina
  • Nortasun-agiria
  • Besteak
  • Jabetza eskritura
  • Alokairu kontratua
  • Instalazio partea

Legezko informazioa

  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
  • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
  • Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua
  • Bilbao Bizkaia Ur Partzuegoaren eremuan erabiltzaileei hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala (2010)
  • Ur-honikuntza zerbitzua arautzen duten udal ordenantza fiskalak

Oharrak

Tramite hau Bilbao Bizkaia Ur Partzergoan egin beharko da. Telefonoa: 94 487 31 00. www.consorciodeaguas.com